Andante logo

„Töltsd fel a kódot és nyerj” - Andante

nyereményjáték részvételi-, és játékszabályzata

Az I.D.C. Hungária Zrt. (továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi- és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).

1. Részvételi feltételek A Játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső nem cselekvőképtelen*, állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.* kivéve PTK 2:14.§ (1) és (2) . bekezdésében foglaltakat
A nyereményjáték időtartama, promóciós időszak: 2022. 05. 01, 00:01– 2022. 07. 30., 23:59

2. A Játékban részt vevő termékek köre: A Játékban az I.D.C. Hungária Zrt. által Magyarországon kiskereskedelemben forgalmazott, alábbiakban felsorolt termékek promóciós csomagolású fogyasztói kiszerelései vesznek részt: Andante ostya csokoládés 130g, Andante ostya mogyorós 130g, Andante ostya choco&milk 130g, Andante ostya extra-choco 130g, Andante ostya csokis-banános 130g, Andante ostya citromos 130g, promóciós csomagolású termékek.

A játékban az I.D.C. Hungária dolgozói és a társasággal jogviszonyban álló, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1 és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Szervező a nyereményjáték keretében megközelítőleg 1.115.000 db promóciós csomagolású terméket hoz forgalomba, melynek mindegyike egy 9 karakterből álló kódot tartalmaz.

3. A Játék menete: Vásároljon promóciós csomagolású Andante termékeket.
A Játékosnak a csomagolás belsejében található kódot lehetősége van a www.andantefamily.hu weboldal megfelelő menüpontjában előzetes regisztráció után feltölteni.
Amennyiben a Játékos a játékban résztvevő kódot töltött fel, úgy a honlap válaszüzenetként azonnal tájékoztatja a Játékost, hogy az alkalmazott kód feltöltés eredményeként nyert-e a feltöltő, vagy sem.
Az online nyerési mechanizmus, az úgynevezett „nyerő időpontok” elvét követi, amely értelmében a Szervező, előre kisorsolt időpontokat alkalmazza. A nyertes mindig az érintett nyerőidőpontot követő első kódfeltöltő. A nyerő időpontok titkosak, csak a közjegyző, a Szervező illetékes munkatársa, illetve a nyereményjáték weboldalát készítő személy ismerik azokat.

Heti és havi nyeremények nyerő időpontjai
A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 4. pontban megnevezett heti és havi (30 naponta) nyereményekre vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát, hetente 1db, havonta 1db, összesen 16 db nyerő időpontot sorsol ki.
A nyerő időpontok naponta reggel 6 óra (06:00:00) és éjfél (23:59:59) közötti időtartamokra vonatkozóan, véletlenszerű eloszlásban kerülnek kisorsolásra.

A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Amennyiben a honlapon azt kapja válaszüzenetként, hogy a feltöltő Játékos nyert (és a honlap megnevezi a nyereményét), úgy a Szervező, a regisztráció során rögzített postacímre 60 naptári napon belül megküldi a tárgynyereményét postán.
Amennyiben a Játékos által feltöltött kód, nem nyerő időpontban került feltöltésre, tehát nem nyert, erről visszajelzésképpen a honlap „sajnos nem nyertél, próbálkozz újra” felirattal tájékoztatja és a Játékost nem illeti meg nyeremény.

Minden Játékos, aki a promóciós időszak alatt érvényes kódot töltött fel –függetlenül attól, hogy nyert-e vele, vagy sem - automatikusan részt vesz a fődíj sorsoláson.

Hamisított vagy manipulált csomagolások érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő csomagolások érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
Egy promóciós csomagolás csak egyszer használható fel, egyszer jogosít nyertességre.

Egy játékos a játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a weboldalon.
Egy játékos a játék időtartama alatt korlátlan számú pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú promóciós csomagolást válthat be, és korlátlan számú kódot jogosult feltölteni. Amennyiben ugyanazt a kódot a játékos többször tölti fel, úgy a szervező az első feltöltött kódot regisztrálja, a további, ugyanazon kódot tartalmazó feltöltések esetén a játékos hibaüzenetet kap arról, hogy a kód már feltöltésre került és ezen feltöltést a játék során nem veszi figyelembe.

4. Sorsolás, nyeremények Nyeremények:
a játék időtartama alatt, nyerő időpontos mechanizmus alapján, kiosztásra kerü

 • hetente 1 db Fiskars Functional Form 24db-os evőeszközkészlet (a nyereményjáték során összesen 13db);
 • havonta 1 db iPhone 13 okostelefon 128GB (a nyereményjáték során összesen 3db)

Ezen kívül a játék végén külön sorsolás útján egy nyertest sorsol ki, aki megnyeri a fődíjat:

 • 1 db 1 millió Forint készpénzt (a nyeremény készpénzben kerül átadásra, amit a nyertes szabadon felhasználhat).

A nyeremények után fizetendő adó és járulékok a Szervezőt terhelik.

A Játékos ellenőrizheti feltöltött kódjait a „profilom” menüpontban.
A heti és havi nyeremények esetében a Szervező a kapcsolatfelvételkor a nyertest e-mailben vagy telefonon a Szervező felveszi a kapcsolatot a Játékossal.

A Szervező a kapcsolatfelvétel után a nyertes Játékos, játékra történő regisztrációja során megadott postacímre megkísérli a heti és havi nyeremény kézbesítését, a nyerést követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a regisztráció során megadott telefonszámon három alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot, majd további két alkalommal a megadott e-mail címen.

Ha a kapcsolatfelvétel, illetve a kézbesítés sikertelen, úgy a nyertes feltöltést követő első kódfeltöltő válik a nyereményre jogosulttá és a fent leírtak szerint ismételten megtörténik a nyeremény kézbesítése.
A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

Szervező a Játék időtartama alatt sorsolással

 • 2022 05. 01. 00:01 és 2022.07.30. 23:59 között érvényesen beküldött Pályázatok közül 2022. 08. 04. napján 11 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab „1 millió Forint készpénzt” sorsol ki.

A fődíj sorsolásának alkalmával 1 fő nyertes és 3 fő pótnyertes kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Fődíjra.
Elsőként a fődíj nyertest sorsoljuk, majd a pótnyerteseket. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • ha a nyertes a személyi azonosságát nem tudja igazolni,
 • ha a Szervező a sorsolást követően többszöri próbálkozás ellenére sem éri el a nyertest, valamint
 • ha a nyertes pályázata más okból érvénytelen a Játékszabályzat szerint

A pótnyertesek sorrendje megegyezik a kihúzás sorrendjével. A nyeremények készpénzre, vagy egyéb kedvezményre nem válthatók. A fődíj sorsolása nyilvános. A sorsolás helyszíne: dr. Juhász Ildikó Közjegyző Iroda, 2310 Szigetszentmiklós, Lehel u.1/b.

A feltöltött kódot tartalmazó csomagolást a Játékosnak a játék végétől számított 90 (kilencven) naptári napig sértetlen és jól olvasható állapotban kell megőriznie és azt a szervező ez irányú kérése esetén bemutatnia. Amennyiben a bekérésnek a Játékos nem tud eleget tenni, úgy, a Játékosnak megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező felülbírálhatja és pótnyertesnek adhatja át.
A fődíjat a Szervező a saját székhelyén adja át a nyertesnek, egy előzetesen egyeztetett időpontban. Amennyiben a nyertes nem tudja/akarja átvenni a nyereményét, automatikusan a pótnyertesek lépnek a helyébe. A nyertes személyét igazoló dokumentumot (személyi igazolvány) a Szervező ellenőrzésre bekéri.

A sorsoláson minden, a promóciós időszakban regisztrációt követően, valamennyi valós adattal feltöltött, játékban résztvevő kód részt vesz. A Játékos, a kód feltöltésével automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot. A Szervező, a heti nyertesek névsorát tárgyhetet követő napon közzéteszi a www.andantefamily.hu weboldalon.
A Szervező, a havi nyertesek névsorát tárgyhót követő napon közzéteszi a www.andantefamily.hu weboldalon.

A Szervező a fődíj sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a sorsolást követő 10 munkanapon belül a www.andantefamily.hu weboldalon nyilvánosságra hozza, és nevük kisorsolásáról a regisztráció során megadott telefonszámon értesíti őket.
A Szervező a 06-24/525-536-es telefonszámon felvilágosítást ad a Játékot érintő, Promóciós kérdéssel kapcsolatban hétköznapokon 9-16h között. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve a település megjelölésével jelenik meg.
A fődíj nyertesek a nyeremények átvételére, a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak).
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos(ok) a nyereményüket az erre nyitva álló határidőn belül nem vennék át, úgy annak bruttó, forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe. A nyeremények adóvonzatát a Szervező vállalja.

5. Felelősség vállalás A Szervezőt a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a pályázatok hiányosságáért/hibáiért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem megfelelő kódbeküldés) semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a www.andantefamily.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően úgy ezen esetekre a Szervező a felelősségét kizárja. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ha a játékos adat-, illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező a felelősségét kizárja.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívül álló tényező, mint pl. (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati terheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező az e pontban meghatározott körülményekből fakadó felelősségét kizárja.

6. Kizárás A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos játékból való kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. Amennyiben a promóció során jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Szervező székhelyének címére (2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.). Reklamációt a Szervező a játék lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe.
A Játékról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, sajtóhirdetésekben és a www.andantefamily.hu weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.andantefamily.hu internetes címen érhető el.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék során adatait önkéntes hozzájárulás útján bocsájtja a szervező rendelkezésére.

A Játékos a promócióban való részvétellel (a weboldalon történő regisztrációval) automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy személyes adatai (neve, címe, telefonszáma esetleg e-mail címe) a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció lebonyolítására felhasználhassa. A játékos személyes adatait további marketing célokra abban az esetben használja fel a Szervező, ha a regisztráció során a Játékos, ehhez kifejezetten hozzájárulását adja. Abban az esetben, ha kiskorú tölti fel a promóciós csomagolásban szereplő kódot, a törvényes képviselő hozzájárulását a Szervező megadottként kezeli, a szülői hozzájárulás megadottságával kapcsolatosan a Szervező kifejezetten kizárja felelősségét.

A játékosok a játékban történő részvétellel tudomásul veszik az alábbiakat:

 • a Szervező, mint adatkezelő, valamint a lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeli, illetve dolgozza fel;
 • a nyertes játékosok nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és a lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, amely vonatkozik különösen a weboldalon történő feltüntetésre;
 • a játékosok által megadott személyes adatokat – amennyiben a weboldalon az adott mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és a Lebonyolító, mint reklámügynökség a szervező marketing- kapcsolattartás érdekében célhoz kötötten kezelheti és használhatja fel;
 • a játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és a Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
 • a játékosok részvételükkel minden tekintetben elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését;
 • a megadott adatok kezelője az I.D.C Hungária Zrt., míg az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából DONE Digital Kft. végzi, mint adatfeldolgozó;

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A Szervező lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a játékos bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, illetve kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3. vagy az [email protected] e-mail címen.
A játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga.
A játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéshez az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozáshoz való jogát a GDPR és a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján gyakorolhatja.
A játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszait, illetve jogainak megsértésének megállapítását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott panaszával vagy Bírósághoz történő keresetbenyújtásával gyakorolhatja.
A Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó gondoskodik a játékos személyes adatainak biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárásokat és szabályokat, amelyek a játékosok személyes adataik megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.
Az Adatkezelő a játékosok által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezelik.
A játékosnak bármikor lehetősége van arra, hogy a Szervezőhöz forduljon abból a célból, hogy a Szervező által további megkeresésekre ne kerüljön sor. Ezen nyilatkozatát a játékos az [email protected] e-mail címre vagy a társaság ezen játékszabályzatban meghatározott címére küldheti el.
A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi.
A társaság adatvédelmi tájékoztatója a www.andantefamily.hu weboldalon érhető el.

8. Vegyes rendelkezések

A jelen játékra és a játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

I.D.C. Hungária Zrt.
Szervező

napolyi fekete-csoki-tekercs
napolyi fekete-csoki-tekercs

Tekintsd meg legújabb reklámfilmünket!

Elfogadom és bezárom