Andante logo

„ANDANTE, TÖLTSD FEL A KÓDOT ÉS NYERJ!”

nyereményjáték részvételi-, és játékszabályzata

Az I.D.C. Hungária Zrt. (továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi- és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).

1. Részvételi feltételek A Játékban kizárólag az 1. pont második bekezdésében meghatározott személyek körébe nem eső nem cselekvőképtelen*, állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.* kivéve PTK  2:14.§ (1) és (2) . bekezdésében foglaltakat.

A játékban a Szervező dolgozói és a társasággal jogviszonyban álló, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt.
A nyereményjáték időtartama, kódfeltöltési időszak:

2018.05.01. 06:01h – 2018.07.20. 23:59h.


2. A Játékban részt vevő termékek köre: A Játékban az I.D.C. Hungária Zrt. által Magyarországon kiskereskedelemben forgalmazott, alábbiakban felsorolt termékek promóciós csomagolású fogyasztói kiszerelései vesznek részt: Andante mogyorós ostya 130g, Andante kakaós ostya 130g, Andante choko&milk ostya 130g, Andante extra choko ostya 130g, Andante csokoládés&banános ostya 130g, Andante mogyoródarabos ostya 130g, Andante félig mártott keksz -kakaós 125g, Andante félig mártott keksz -tejes 125g, Andante félig mártott keksz -kókuszos 125g, Andante vajas keksz 140g, Andante karamellás keksz 134g.

A Szervező a nyereményjáték keretében megközelítőleg 1.240.000 db promóciós csomagolású terméket hoz forgalomba, melynek mindegyike a csomagolás belsejében egy 8 karakterből álló egyedi kódot tartalmaz.


3. A Játék menete: Vásároljon promóciós matricával ellátott bármilyen Andante terméket.
A Játékosnak a csomagolás belsejében található matricán szereplő kódot fel kell töltenie a www.andantefamily.hu weboldal megfelelő menüpontjába. A játékban történő részvétel feltétele, hogy a játékosnak előzetesen regisztrálnia kell magát a weboldal megfelelő menüpontban. Amennyiben a Játékos a játékban résztvevő kódot töltött fel, úgy a honlap válaszüzenetként azonnal tájékoztatja a Játékost, hogy az alkalmazott kód feltöltés eredményeként nyert-e a feltöltő, vagy sem. Az online nyerési mechanizmus, az úgynevezett „nyerő időpontok” elvét követi, amely értelmében a Szervező, előre kisorsolt időpontokat alkalmazza. A nyertes mindig az érintett nyerőidőpontot követő első kódfeltöltő. A nyerő időpontok titkosak, csak a közjegyző és a Szervező illetékes munkatársa ismerik azokat.

Heti és Havi Nyeremények nyerő időpontjai
A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 4. pontban megnevezett heti és havi (4 hetente) nyereményekre vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát, hetente 1 db, havonta 1 db, összesen 15db nyerő időpontot sorsol ki. A nyerő időpontok naponta reggel 6 óra (06:00:00) és éjfél (23:59:59) közötti időtartamokra vonatkozóan, véletlenszerű eloszlásban kerülnek kisorsolásra.

A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Amennyiben a honlapon azt kapja válaszüzenetként, hogy a feltöltő Játékos nyert (és a honlap megnevezi a nyereményét), úgy a Szervező, a regisztráció során rögzített postacímre 60 naptári napon belül megküldi a tárgynyereményét postán. A Wellness hétvégére jogosító értesítést pedig a regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg 60 napon belül a Szervező.
Amennyiben a Játékos által feltöltött kód, nem nyerő időpontban került feltöltésre, tehát nem nyert, erről visszajelzésképpen a honlap „sajnos nem nyertél, próbálkozz újra” felirattal tájékoztatja és a Játékost nem illeti meg nyeremény. Minden Játékos, aki a promóciós időszak alatt érvényes kódot töltött fel – függetlenül attól, hogy nyert-e vele, vagy sem - automatikusan részt vesz a fődíj sorsoláson.

Hamisított vagy manipulált csomagolások érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő csomagolások érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Egy promóciós csomagolás csak egyszer használható fel, egyszer jogosít nyertességre.


4. Sorsolás, nyeremények Nyeremények:
a játék időtartama alatt, nyerő időpontos mechanizmus alapján, kiosztásra kerül

  • hetente 1 db Irobot Roomba 866 típusú robotporszívó
  • havonta 1 db 150.000 Ft értékű Wellness hétvége az Avalon Resort & Spa Családbarát Luxus Hotelbe (Miskolc, Iglói u. 15, 3519)
  • fődíj: 1 db konyhabútor és felszereléseinek finanszírozása bruttó 2 millió Ft értékben. A fődíj összege ajándékkártya formájában kerül átadásra, melynek felhasználása az utalvány kiállítója által megadott szabályzatának megfelelően történhet. Az utalvány kiállítója az IKEA Lakberendezési Kft. vagy a KIKA Lakberendezési Kft. lehet, melyet a nyertesnek a Szervező értesítése után 10 napon belül kell eldöntenie és írásban tájékoztatnia a Szervezőt.  


Továbbá,

A Szervező, a nyertes Játékos regisztrációja során megadott postacímre megkísérli a heti nyeremény kézbesítését, a nyerést követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a regisztráció során megadott telefonszámon 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot, majd további két alkalommal a megadott e-mail címen.

A Szervező a nyertes Játékos, játékra történő regisztrációja során megadott e-mail címre megkísérli a havi nyeremény voucherét kézbesíteni, a nyerést követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a regisztráció során megadott telefonszámon 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot, majd további két alkalommal a megadott e-mail címen.A Wellness hétvége pontos dátumát a nyertes maga választhatja ki (de legfeljebb 2018. december 31-ig fel kell használni), a helyszín adott: Avalon Resort & Spa Családbarát Luxus Hotelben (Miskolc, Iglói u. 15, 3519), a Szervező bruttó 150.000 forint értékig átvállalja a helyszín által kiállított számla terhét.

Ha a kapcsolatfelvétel, illetve a kézbesítés sikertelen, úgy a nyertes feltöltést követő első kódfeltöltő válik a nyereményre jogosulttá és a fent leírtak szerint ismételten megtörténik a nyeremény kézbesítése.
A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

Továbbá:
Szervező a Játék időtartama alatt sorsolással

  • 2018.05.01. 06:01 és 2018.07.20. 23:59 között érvényesen beküldött Pályázatok közül 2018.07.24. napján 10 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab „álomkonyha”-t sorsol ki.

A fődíj sorsolásának alkalmával 1 fő nyertest és 5 fő pótnyertes kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében.
Elsőként a fődíj nyertest sorsoljuk, majd a pótnyerteseket. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • ha a nyertes a személyi azonosságát nem tudja igazolni,
  • ha a Szervező a sorsolást követően többszöri próbálkozás ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • ha a nyertes pályázata más okból érvénytelen a Játékszabályzat szerint

A nyeremények készpénzre, vagy egyéb kedvezményre nem válthatók.
A sorsolás nyilvános. A sorsolás helyszíne: I.D.C. Hungária Zrt. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3. A Szervező a sorsoláson a Fődíj tekintetében összesen 5 (öt) db pótnyertes Pályázatot sorsol ki. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Fődíjra.

A feltöltött kódot tartalmazó csomagolást a Játékosnak 2018.12.31-ig kötelessége megőrizni, mert azt a Szervező bármikor bekérheti bizonyítás céljából vitás esetben. Amennyiben a bekérésnek a Játékos nem tud eleget tenni, úgy, a Játékosnak megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező felülbírálhatja és pótnyertesnek adhatja át.

Az Álomkonyha kivitelezését a nyertes bonyolítja az általa átvett ajándékkártyával, Szervezőt az átvétel után semmilyen kötelezettség és felelősség nem terheli.
A nyertes személyét igazoló dokumentumait (személyi igazolvány, lakcímkártya) a Szervező bekéri.

A fődíj sorsoláson minden, a promóciós időszakban regisztrációt követően, valamennyi valós adattal feltöltött, játékban résztvevő kód részt vesz. A Játékos a kód feltöltésével automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot.
A Szervező, a heti nyertesek névsorát tárgyhetet követő napon közzéteszi a www.andantefamily.hu weboldalon. A Szervező, a havi nyertesek névsorát tárgyhót követő napon közzéteszi a www.andantefamily.hu weboldalon.

A Szervező a fődíj sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a sorsolást követő 10 munkanapon belül a www.andantefamily.hu weboldalon nyilvánosságra hozza, és nevük kisorsolásáról a regisztráció során megadott telefonszámon értesíti őket. Összesen 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a telefonos kapcsolatot, 2 alkalommal pedig a megadott e-mail címen keresztül. Ezt követően pótnyertes részére kerül átadásra a nyeremény. (Pótnyertesek, rendre a kihúzás sorrendjében értelmezendők)

A Szervező a 06-24/525-534-es telefonszámon felvilágosítást ad a Játékot érintő, Promóciós kérdéssel kapcsolatban hétköznapokon 9-16h között. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve a település megjelölésével jelenik meg.

A nyertesek a nyeremények átvételére 2018.12.31-ig jogosultak.
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos(ok) a nyereményüket az erre nyitva álló határidőn belül nem vennék át, úgy annak bruttó, forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe. A nyeremény adóvonzatát az I.D.C. Hungária Zrt. vállalja. Az át nem vett nyeremények után a Szervező a nyeremények bruttó értékét figyelembe véve, a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe.

5. Felelősség vállalás A Szervezőt a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a pályázatok hiányosságáért/hibáiért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem megfelelő kódbeküldés) semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti.
Azáltal, hogy a Játékos feltölti a promóciós csomagolás belsejében található kódot a honlapra, feltétel nélkül elfogadja jelen játékszabályzatot. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy személyes adatai (neve, címe, telefonszáma esetleg e-mail címe) a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció lebonyolítására felhasználhassa. A játékos személyes adatait további marketing célokra abban az esetben használja fel a Szervező, ha a regisztráció során a Játékos, ehhez kifejezetten hozzájárulását adja. Abban az esetben, ha kiskorú tölti fel a promóciós csomagolásban szereplő kódot, a törvényes képviselő hozzájárulását a Szervező megadottként kezeli, a szülői hozzájárulás megadottságával kapcsolatosan a Szervező kifejezetten kizárja felelősségét.

A Szervező a játékosok által tudomására hozott adatokat a promóció végeztével abban az esetben törli az adatbázisából,

  • ha a játékos az info@andantefamily.hu e-mail címre elküldött lemondó levélben kéri annak törlését.
  • ha a játékos korábban nem adta hozzájárulását a marketing célú megkereséséhez

A Játékos(ok) tudomásul veszik, hogy a játék keretén belül rögzített azonosító adataik szükségesek a játékban való részvételükhöz, és azok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az adatvédelmi nyilatkozat a következő linken érhető el: www.andantefamily.hu

6. Kizárás A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos játékból való kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. Amennyiben a promóció során jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.
A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Szervező székhelyének címére (2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.). Reklamációt a Szervező a játék lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe.
A Játékról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, sajtóhirdetésekben és a www.andantefamily.hu weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.andantefamily.hu/jatekszabalyzat internetes címen érhető el.A Játékos a promócióban való részvétellel automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
A Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

I.D.C. Hungária Zrt.
Szervező

napolyi fekete-csoki-tekercs
napolyi fekete-csoki-tekercs

Tekintse meg legújabb reklámfilmünket!

Elfogadom és bezárom